Prezentul Regulament face parte integrantă din Regulamentul Intern de Funcționare FitGym și poate fi modificat periodic.

Reguli Generale:

 • Validarea cererii de înghețare a abonamentului de către Membru din motive personale/medicale/excepționale are ca efect suspendarea tuturor obligațiilor contractuale, iar perioada de valabilitate a abonamentului se va prelungi cu numărul de zile pentru care a avut loc suspendarea.
 • Înghețarea abonamentului nu poate fi făcută retroactiv. *Solicitarea de înghețare se realizează conform instrucțiunilor de mai jos, în funcție de motivul invocat.
 • În perioada în care abonamentele sunt înghețate nu se pot face rezervări la clase.

Înghețarea Abonamentului din Motive Personale:

 • Deținătorii de abonament de 6 luni pot îngheța acest abonament, fără justificare, pentru maximum 15 zile calendaristice.
 • Deținătorii de abonament de 12 luni pot îngheța acest abonament, fără justificare, pentru maximum 30 zile calendaristice.
 • Alte tipuri de abonamente nu pot fi întrerupte.
 • Procedura se efectuează via aplicația mobilă FitGym. Beneficiile neutilizate expiră la finalizarea duratei abonamentului.

Înghețarea Abonamentului din Motive Medicale:

 • În situația incapacității fizice dovedite medical cu adeverință sau certificat eliberat de un medic, Membrul poate îngheța Abonamentul. Acesta va fi reactivat la expirarea perioadei indicate în documentația medicală.
 • Cererea de înghețare din motive medicale trebuie depusă împreună cu certificatul medical într-un termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale care a declanșat înghețarea.
 • Abonamentul va fi suspendat doar conform perioadei precizate în actul medical.
 • Accesul poate fi refuzat Membrului ce prezintă semne vizibile ale unei stări de sănătate ce semnalează o afecțiune contagioasă, ce ar putea pune în pericol sănătatea celorlalte persoane aflate în incintă sau chiar starea de sănătate a membrului în cauză, dacă ar depune efort fizic în starea respectivă.
 • Solicitările privind înghețarea abonamentului din motive medicale se vor face în scris la recepțiile Clubului FitGym într-un termen de maximum 30 de zile de la apariția cauzei medicale care a declanșat înghețarea, cu anexarea certificatului medical care face dovada cauzei medicale.

Înghețarea Abonamentului în Situații Excepționale:

 • Dacă oricare dintre Cluburile Sportive FitGym nu poate funcționa din cauze externe (de exemplu, suspendarea activităților sportive din cauze de siguranță națională, pandemii, greve sau crize de orice fel, nu se deschide sala, nu se permite accesul, nu se desfășoară activitatea obișnuită), Membrul poate solicita înghețarea Abonamentului. La reluarea activității, durata de nefuncționare se adaugă la Abonament. În acest caz, Membrul nu are dreptul la restituirea sumelor plătite deja, ci doar la prelungirea corespunzătoare a duratei. Pe această perioadă, în cazul formulării cererii de înghețare, obligațiile contractuale se vor suspenda pana la reluarea activității.
 • Când, din alte motive decât cele prevăzute la punctul anterior, oricare dintre Cluburile Sportive FitGym nu poate funcționa pentru o perioadă ce nu depășește 30 zile calendaristice, Abonamentul se poate îngheța în aceleași condiții ca la punctul anterior. În acest caz, Membrul nu are dreptul la restituirea sumelor plătite deja, ci doar dreptul la prelungirea corespunzătoare a duratei.
 • Dacă perioada depășește 30 de zile calendaristice consecutive sau 45 de zile calendaristice într-un an, atunci Membrul poate denunța unilateral contractul și solicita restituirea sumelor achitate, dar doar proporțional cu durata rămasă din Abonament care nu a putut fi utilizată. Membrul poate exercita acest drept la împlinirea termenelor.

Informații Suplimentare:

 • Pentru mai multe informații sau pentru a solicita înghețarea abonamentului, vă rugăm să contactați recepția clubului FitGym cel mai apropiat sau să scrieți un email la adresa fitgymconstanta@gmail.com